Naar inhoud

Studiegids

2020-2021

Muziektheorie / ritmische vorming
Tijdens alle studiejaren volgen studenten lessen in dansgerichte ritmische vorming en muziektheorie. Het is voor dansers immers van belang kennis en inzicht te hebben in alle facetten van de muziek uit de twintigste eeuw, vaardig zijn in het herkennen en maken van verschillende ritmes alsook in het begrijpen van partituren. De studenten sluiten af met hun eigen muziek project, dat ze zelf kunnen vormgeven en presenteren dat aan hun mede studenten en docent.

Dansgeschiedenis / danstheorie en filosofie
In de lessen dansgeschiedenis / danstheorie en filosofie ontwikkelt de student een perspectief op de theaterdans en het dansersbestaan. De dansgeschiedenisdocent toont de student ontwikkelingen in de danskunst en leert hem stijlen herkennen en analyseren. In de scriptie dansgeschiedenis en -theorie doet de student zelfstandig onderzoek naar een zelf te kiezen onderwerp. In de lessen Dance dialogues wordt het dansvak en danserschap in een artistieke en maatschappelijke context geplaatst. Onder andere het verbaliseren van ideeën met betrekking tot dans en het discussiëren over de positie van dans in een bredere (cultureel-maatschappelijke) context worden hierin behandeld, studenten geven presentaties over door hun aangedragen (cultureel maatschappelijke) thema’s in relatie met (dans)kunst.

Dans & Gezondheid
Alle eerstejaarsstudenten krijgen een serie lessen over dansgezondheid. Hierin leren zij over de balans tussen belasting (wat van een danser wordt gevraagd) en belastbaarheid (wat hij kan verwerken). Er wordt aandacht besteed aan anatomie en blessurepreventie, EHBO, slim trainen, voeding en de invloed van levensstijl op de dansprestaties. De modules zijn gericht op kennis, inzicht en praktische vaardigheden. In jaar twee werken de studenten aan zelfgekozen fysiek thema, waarnaar ze onderzoek doen en daarover een korte thesis schrijven, die na positief te zijn beoordeeld gepresenteerd wordt aan de docent en mede studenten.

 

Delen