Naar inhoud

Studiegids

2020-2021

De confrontatie van studenten met choreografen, een repetitieproces en het presenteren van voorstellingen zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. In het presentatie- en voorstellingsgericht onderwijs komen repertoirestudies en repetities van bestaande en nieuwe choreografieën aan bod. Hierdoor verwerven studenten inzicht in de wijze waarop diverse elementen tijdens een werkproces samenkomen: danstechniek en stijl, analyse/begrip van bewegingsmateriaal, choreografische en muzikale vormen en structuren, ruimtegebruik, samenwerking met collega dansers, makers, technici en kostuumatelier. Diverse choreografen uit het professionele dansveld worden uitgenodigd om met de studenten te werken, waardoor elke student zichzelf tenminste tweemaal per jaar presenteert binnen een dansvoorstelling. In de hogere studiejaren wordt ook aandacht besteed aan het doen van audities.

Delen