De studiebegeleiding wordt niet getoetst. Wel zijn de studenten verplicht aan deze lessen deel te nemen. De cursus licht & video worden beoordeeld door de docent die de betreffende cursus verzorgt op basis van actieve deelname tijdens de lessen. 

Delen