Het doel van de propedeuse (het eerste jaar van de opleiding) is een wederzijdse oriëntatie. De student kan zich intensief oriënteren op het vlak van danstechniek, choreografie, pedagogiek en didactiek. Hij krijgt dagelijks intensieve trainingen en komt in contact met een aantal elementaire praktische en theoretische aspecten van het toekomstige beroep. In twee lespraktijken van drie aaneengesloten weken leert de student spelenderwijs een aantal basisvaardigheden zoals overdracht, organisatie, observatie en begeleiding. Theorie ondersteunt hem in het verwerven van vaardigheden, waarbij onderzoek centraal staat. Studenten krijgen de gelegenheid om danstheaterdefinities te onderzoeken om de eigen horizon te verbreden en het commitment met het vak van docerend dansmaker te versterken. Ten behoeve van verdere ontwikkeling en groter inzicht in de eigen bewegingsvocabulaire leert de student associatie en verbeelding in te zetten. De propedeuse wordt afgerond met een maakproces waarbij de student reflecteert op pedagogisch handelen en artistieke invulling.

De docenten hebben tijdens de propedeutische fase de tijd om te beoordelen of de student de mogelijkheden heeft zich te ontwikkelen tot een dansdocent die voldoet aan de competenties van de opleiding. In deze fase blijkt of hij de dagelijkse training fysiek en mentaal aankan en de vereiste discipline op kan brengen.
De beslissing over het voortzetten van de studie is verder afhankelijk van de mate waarin de jaardoelen van het eerste jaar door de student zijn bereikt. Indien de student aan het eind van het eerste jaar de benodigde 60 studiepunten heeft behaald en een positieve integrale beoordelingen krijgt, ontvangt hij het propedeutisch diploma en kan hij de studie voortzetten.

Programmaonderdelen Propedeuse
Physical practice / danstraining

  • Basistraining
  • Codified technique – classical ballet

Artistic research  / artistiek onderzoek

  • Movement research
  • Performance research

Artistic practice 

  • Performance project 1
  • Choreography project 1

Community Practice

  • Models & Strategies 1
  • Primary Education 1

Academic Practice

  • Experiential anatomy
  • Movement analyses
  • Performance analyses
  • Contexts & histories of Art and Dance
  • Didactic and Pedagogic theory, cultural contexts & histories

 

Delen