Onder de hoofdfase vallen het tweede, derde en vierde jaar van de opleiding. Toegang tot de hoofdfase heeft de student die het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd, alsmede de student die een verlengde propedeuse toegewezen heeft gekregen. De hoofdfase heeft tot doel de student op te leiden tot een docent dans van professioneel niveau ((die zich de competenties behorende bij de opleiding heeft eigengemaakt).

In het tweede studiejaar vindt verdieping plaats op het gebied van danstechnische training, choreografie, pedagogiek, didactiek en theorie. Het leren toepassing van kennis en vaardigheden staat centraal en via opdrachtgestuurd onderwijs wordt aandacht besteed aan de verdieping en verbreding van de creativiteit. Dansmaken en lesgeven worden met elkaar verbonden en de pedagogisch didactische en artistieke visies krijgen vorm. Een ander belangrijk onderdeel van het programma zijn de community practices waarin studenten zelfstandig lesgeven als voorbereiding op de stages in het vierde jaar.

Na het succesvol afronden van het tweede jaar en het behalen van in totaal 180 studiepunten (resp. 60 voor jaar 1/ propedeutische fase en 60 voor jaar 2, 60 voor jaar 3) wordt de student toegelaten tot de afstudeerfase (jaar 4).

Programmaonderdelen Hoofdfase
Physical practice / danstraining

Artistic research  / artistiek onderzoek

 • Movement research
 • Performance research
 • Residency Ecole des Sables – Senegal

Artistic practice 

 • Performance project 2
 • Performance project 3
 • Choreography project 2

Community Practice 

 • Models & Strategies 2
 • Primary Education 2
 • Secundary Education 1
 • Secundary Education 2
 • Secundary Education 3
 • Choreography project 3

Academic Practice 

 • Experiential anatomy
 • Movement analyses
 • Performance analyses
 • Dance theory
 • Contexts & histories of Art and Dance
 • Didactic and Pedagogic theory, cultural contexts & histories
 • Entrepeneurship
 • Afstudeerplan

Studievoortgangsbegeleiding


Delen