Voor de fysieke fitheidstraining vindt geen toetsing plaats, wel een beoordeling op aanwezigheid. Daarin komen de volgende zaken aan de orde: het vermogen de fysieke conditie en het uithoudingsvermogen te verhogen en te stabiliseren, de fysieke en mentale fitness te vergroten en blessures te voorkomen.

Ook de vakken floorbarre en Alexander-techniek, ATM, fitness worden niet getoetst, maar wel geëvalueerd op basis van aanwezigheid.  Movement analysis wordt gegeven in het eerste en tweede jaar en wordt geëvalueerd door de docent aan de hand van uitgevoerde opdrachten.

Delen