Naar inhoud

Studiegids

2019-2020

Tijdens de dansondersteunende lessen fysieke fitheid, bewegingsanalyse (movement analyses), floorbarre, Alexander-techniek, ATM, Gyrokinese/yoga worden studenten onderwezen in het toepassen van anatomische en fysiologische principes in eenvoudige bewegingsfrases en hands-on lichaamswerk. Zij werken aan een grotere efficiëntie van bewegen, het vergroten van het lichaamsgevoel, en zo aan de verbetering van het lichamelijk bewustzijn. 

In de lessen floorbarre wordt gewerkt aan de juiste plaatsing (placering), aan de hand van specifieke oefeningen die op de grond worden uitgevoerd. Het gaat er daarbij om dat de dansstudent leert zijn lichaam efficiënt te gebruiken. Tijdens de lessen fysieke fitheid wordt gewerkt aan de algehele fitness en conditie van de student, en aan het vermogen om de conditie te onderhouden en te vergroten.

Het onderwijs wordt gegeven in groepen en is opdrachtgestuurd: studenten krijgen praktische opdrachten die zij individueel of gezamenlijk uitvoeren. Studenten zijn verplicht de dansondersteunende vakken te volgen.

Delen