Titel cursus
Klassiek ballet 

Naam docent/begeleider
Nathalie Caris, Grigory Chicherin, Ernst Meisner, Emanouela Merdjanova

Periode, duur, studiebelasting
BA 1/2/3, 3 jaar, 6 lessen van 1 uur 45 minuten per week

Bijdrage aan de competenties 
1.    Creerend vermogen
2.    Ambachtelijk vermogen
3.    Onderzoekend en refelctief vermogen
4.    Vermogen tot groei en ontwikkeling
7.    Vermogen tot samenwerking

Korte samenvatting van de inhoud
De student bouwt voort op de in de Vooropleiding aangeleerde  klassieke ballettechniek. Het idioom wordt in BA1 uitgebreider en ingewikkelder en de student leert om het idioom dat in de Vooropleiding is opgedaan te perfectioneren en te verbinden. Er wordt elke dag een half uur aan de barre techniek gewerkt om vervolgens allegro en adagio werk in het midden te perfectioneren. 
Muzikaliteit, coordinatie, dansgevoel, sprongkracht en draai technieken moeten allemaal bij elkaar komen en de student wordt zich bewust van zijn eigen lichaam en vaardigheden en beheerst de klassieke techniek op een niveau waardoor corps de ballet en solisten rollen in de avondvullende klassieke balletten gedanst kunnen worden. Tevens is de student in staat om te begrijpen hoe zijn klassiek techniek in te zetten om hedendaags werk te kunnen dansen en met choreografen te kunnen werken. Bovendien bouwt de student voort in BA2 en BA3 naar een persoonlijk begrip van eigen lijf en techniek en is in staat zonder veel correcties een hele les goed uit te voeren en zelf te corrigeren. Bij de jongens ligt de nadruk op sprongkracht en draai technieken. Bij de meisjes is het spitzen werk belangrijk; zij zijn in staat een gehele les op spitzen goed uit te voeren. 

Concrete leerdoelen
De student:
heeft beheersing van de klassieke basistechnieken
laat zien dat hij beheersing heeft van alle klassieke basistechnieken aan de barre en in het midden
kan een hele les op spitzen dansen (meisjes)
toont aan dat hij zelf in staat is zijn techniek te corrigeren en ingewikkelde combinaties van passen muzikaal en gecoördineerd uit te voeren met de juiste port de bras. 
is in staat zijn klassieke techniek in te zetten op hoog niveau in klassiek repertoire en kan bruggen slaan tussen de klassieke les en repertoire. 

Gebruikte werkvorm(en)
Opdrachten, training, instructie/college, 

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video’s etc.)
Geen 

Wijze van beoordeling toetsvorm
evaluatie en feedback n.a.v. permanente feedback en aanwijzingen (op de vloer), n.a.v. uitvoering opdracht(en)/ presentatie / examenles

Beoordelingscriteria 
1)   1, 2, 3, 4, 5 
2)   1, 2, 3, 5, 6
3)   1, 2, 3, 4
4)   1, 2
7)   1, 2, 3, 4

Opmerkingen over bijvoorbeeld samenhang en volgtijdelijke eisen in het licht van het totale programma of andere opmerkingen 
Hangt samen met de male technique en spitzen lessen en moet goed toegepast worden in alle andere lessen zoals repertoire en variaties. 

Delen