Titel cursus
Caractere

Naam docent/begeleider
Grigory Chicherin

Periode, duur
BA1, 1 jaar,

Studiebelasting 
1,5 uur per week

Bijdrage aan de competenties 
1. Creerend vermogen
2. Ambachtelijk vermogen
3. Onderzoekend en reflectief vermogen
4. Vermogen tot groei en vernieuwing
7. Vermogen tot samenwerking

Korte samenvatting van de inhoud
In de caractere les leert de student een voor het toneel geënsceneerde versie van volksdansen en maakt hierdoor kennis met verschillende culturen en vooral ook verschillende muzieksoorten, ritmes en coördinatie afkomstig uit verschillende landen. In de meeste grote avondvullende klassieke balletten zijn caracteredansen nog steeds een belangrijk onderdeel van de voorstelling en vaak een eerste mogelijkheid voor optreden van een jonge danser. In de caractère les leert de student verschillende technieken en maakt kennis met bewegingsidioom uit de verschillende gebieden, leert dit te koppelen aan muzikale ritmes en leert dansen en dansstijlen uit verschillende landen aan. Een tweede deel van de lessen zal ook focussen op werkelijk repertoire uit de klassieke balletten, waardoor de basis ritmes and passen toegevoegd kunnen worden in bestaand repertoire. 

Concrete leerdoelen
De student:

  • ontwikkelt kennis van nieuwe ritmes, stijlen en coördinatie gerelateerd aan verschillende culturen en landen
  • laat een gevoel voor dans zien dat breder is dan de klassiek ballettaal
  • kan aan het eind gemakkelijk caractere dansen uitvoeren zoals dat verwacht wordt binnen de grote klassieke balletten
  • toont aan een gevoel voor verschillende stijlen te hebben en persoonlijkheid in dansstijlen te ontwikkelen
  • is in staat verschillende muzikale ritmes, coördinatie en bijpassend idioom te herkennen, benoemen en actief te gebruiken 
  • kan een link leggen tussen klassiek techniek en caractere stijlen en overeenkomsten en en verschillen benoemen en hierdoor zichzelf in klassieke techniek ook verder ontwikkelen

Gebruikte werkvorm(en)
In groeps lessen leert de student materiaal en repertoire. Verder onderzoeksopdrachten naar verschillende stijlen, ritmes, muzieksoorten. 

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video’s etc.)
Opdrachten: Repertoire kennis opdoen van caractere in de klassieke balletten door zelfonderzoek, koppelen aan muziekgeschiedenis en dansgeschiedenis. 

Wijze van beoordeling toetsvorm:
Evaluatie en feedback naar aanleiding van presentatie 

Beoordelingscriteria 
1)   1, 2, 3, 4, 5 
2)   1, 2, 3, 5, 6
3)   1, 3, 5, 6
4)   1, 2, 3, 4
7)   1, 2, 3, 4

Opmerkingen over bijvoorbeeld samenhang en volgtijdelijke eisen in het licht van het totale programma of andere opmerkingen
Hangt samen met kennis die wordt opgedaan in het vak dansgeschiedenis en ook muziektheorie wat betreft ontwikkeling van begrip van verschillende stijlen en bijpassend ritmes, etc. 
 

Delen