Naam docenten/begeleiders
Sara Wictorowitz- Physical theatre
Heidi Vierthaler- Physical research- compositie – (contact) improvisatie

Periode, duur
studiejaar 3 gedurende 33 lesweken

Studiebelasting
Sara Wictorowitz: 33 weken – studiejaar 3- 90 min/week
Heidi Vierthaler: 33 weken – studiejaar 3- 90 min/week

Bijdrage aan de competenties
Zie ook onderdeel Leerdoelen: Vaktechnische competentie (dans professional) : Competentiegebied3: “leerlijn improvisatie” en competentiegebied 4: “maken” en leerlijnen “Performen”

Inhoud-werkveld gerichtheid
Dit onderdeel is nodig, omdat het vermogen een geweldige performer te zijn, uitgebreide onderzoek & studie nodig heeft van fysieke expressiemogelijkheden en fysieke motorische sturing en uitdrukkingsvaardigheden. Het werkveld waar we ons op richten is theatraal en de dans is expressief dus diepgaand ervaren wat het is om fysieke grenzen op te zoeken en de communicatiemogelijkheden als performer aan te gaan is nodig.

Leerdoelen
Zie leerreferentiekader (LRK) > Vaktechnische domein

Gebruikte werkvorm(en)
Training – opdrachten – uitwisseling werkveld-

Gebruikt studiemateriaal
-

Wijze van beoordelen (formatief)
In de lessen: evaluatie en feedback n.a.v. aanwijzingen (op de vloer), n.a.v. uitvoering opdracht(en). Feedback zowel van leraar-student als studenten onderling

Beoordelingscriteria- beoordelen (formatief)
Beoordelingsvergadering: Leerlijnen vaktechnisch domein van het LRK-competentiegebied 3: uitvoeren – Ook de leerlijn Improvisatietechniek. De leerlijn co-creëren. De leerlijn maken. Leerlijnen performen. Zie omschrijvingen van aangetoond gedrag – Score op een schaal van 1-5

Samenhang en volgtijdelijke eisen in het totale programma
De samenhang van dit cluster met de technische danslessen, improvisatielessen, anatomie en de lessen stemgebruik, zang en spel is evident. De opbouw in de eerste twee studiejaren bestaat uit deze twee pijlers.

Andere zaken die je nog zou willen toevoegen
Heidi Vierthaler brengt vaak ook haar eigen ‘streamflow” techniek in de lessen van het derde studiejaar als het improvisatie betreft.

Delen