Naam coach prestaties
Gerleen Balstra
Ad van Dijk
Agnieta den Hartog
Heidi Vierthaler
Jason de Witt
Bart Sluis
En anderen

Periode, duur
studiejaar 1,2, 3 gedurende 20 lesweken

Studiebelasting
12-15 uur per week

Bijdrage aan de competenties
Co-creëren, Maken, Improvisatietechniek, Samenwerken, Ondernemend zijn

Inhoud-werkveld gerichtheid
Dit onderdeel is nodig om in het werkveld een zelfstandige danser-performer te worden die als zelfstandig kunstenaar kan bijdragen aan het creatieproces van een ander of zichzelf ontwikkelt tot choreograaf / maker

Leerdoelen
Zie leerreferentiekader (LRK) 

Gebruikte werkvorm(en)
Groepsprojecten onder leiding van en met de studenten. Studenten van alle studiejaren werken door elkaar en met elkaar. Plannen worden gepresenteerd. Op de "prestatiemarkt" vinden aanbieders en zoekende elkaar.

Gebruikt studiemateriaal (vakliteratuur, cases, opdrachten, video's etc.)
-

Wijze van beoordelen (formatief)
In de repetities: evaluatie en feedback n.a.v. aanwijzingen (op de vloer), n.a.v. uitvoering opdracht(en). Feedback zowel van leraar-student als studenten onderling als externe docenten of coaches.

Beoordelingscriteria- beoordelen (formatief)
Beoordelingsvergadering: Leerlijnen vaktechnisch domein van het LRK-competentiegebied 3: uitvoeren - zie omschrijvingen van aangetoond gedrag - performen en creëren/ co-creëren Score op een schaal van 1-5. Ondernemend leren zijn. Alle leer- en ontwikkelingslijnen van het professioneel-maatschappelijke domein worden hier aangesproken.

Opmerkingen over bijvoorbeeld samenhang en volgtijdelijke eisen in het licht van het totale programma of andere opmerkingen
Alle technieklessen dragen bij tot de kwaliteit van de open space producten (prestaties genaamd). Ook het met elkaar en van elkaar leren is kern van dit programma onderdeel andere zaken die je nog zou willen toevoegen Kern van de UC-opleiding

Delen