Beoordeling clusters

De beoordeling is vakoverstijgend en integraal. Leidraad zijn de leerlijnen en ontwikkelingslijnen op artistiek, vaktechnisch en professioneel maatschappelijk domein.

De studenten worden twee keer per jaar integraal beoordeeld door het volledige docententeam van de betreffende jaargroep (docenten dans, zang en spel en theorie) tijdens de beoordelingsvergadering. Tijdens deze beoordelingsvergadering, waar de studenten als toehoorders bij aanwezig zijn, worden de vorderingen van de studenten over het hele semester eerst per docent besproken, waarna een integrale, vakoverstijgende semesterbeoordeling wordt geformuleerd. De tutor bespreekt en beoordeelt de voortgang van de student met betrekking tot de ontwikkelingslijnen (competenties). Ook maakt de ontwikkeling van de student n.a.v. de prestatieopdrachten onderdeel uit van de integrale beoordelingsvergadering. De beoordelingsvergadering kan, bij gebrek aan ontwikkeling, een negatieve beoordeling geven.

De ontwikkeling van de student wordt aangegeven op een vijf-puntschaal (van beginners tot expertgedrag). Er is geen sprake van een absolute beoordeling in de vorm van een cijfer, maar altijd van een relatieve beoordeling in verhouding tot de persoonlijke ontwikkeling van de studenten en tot de eisen van het werkveld.

Op de opleiding UC(JMD) wordt integraal dus beoordeeld op basis van summatief toetsen.

De beoordelingsvergaderingen zijn transparant:
· de vorderingen van de student op de leer- en ontwikkelingslijnen staat centraal.
· de studenten zijn zelf bij de beoordelingsvergaderingen aanwezig.
· de teksten die door de aanwezigen over hen worden gesproken, kunnen worden opgenomen door de student indien gewenst (met telefoon bv.).
· na afloop van de vergaderingen is er voor de student tijd, met zijn/haar persoonlijke tutor, de informatie na te bespreken.

Verdeling vergaderingen over het studiejaar:
· In december is er een beoordelingsvergadering van het eerste semester. Bij deze vergadering worden studiepunten toegekend.
· In april is er een voortgangsvergadering waarin de presentie wordt genoteerd en geen studiepunten worden gegeven. De voortgang in ontwikkeling wordt wel besproken.
· In juni is de beoordelingsvergadering van het derde semester. Bij deze vergadering wordt het restant studiepunten toegekend.

In schema: 

60 punten

december

april

juni

presentie

20

10

10

ontwikkeling

10

voortgang

10


Voor dans-theoretische studie, anatomie en speltheorie is de praktijk en de aan de praktijk gerelateerde persoonlijke onderzoeks- en studieresultaten de basis van de beoordeling. De betreffende docent beoordeelt het door de student in Me-volution aangeleverde werk. Voor solfège bestaat de toets uit praktijkopdrachten en bijbehorende kennis. 

Delen