Een verplicht onderdeel in de afstudeerfase is een stage van minimaal 13 weken bij een modern dansgezelschap en/of een ad hoc-productie. De invulling van de stage bestaat uit het meewerken aan een professionele productie en het meedansen in een voorstellingsreeks. Kenmerk van een stage is dat studenten zelfstandig - maar onder begeleiding van de opleiding en iemand van het stageverlenende gezelschap - in de beroepspraktijk werken en leren. Belangrijk daarbij is dat de begeleiding enerzijds gericht is op het werk dat de student verricht, anderzijds op het leerelement. De student is zelf, door middel van het afleggen van audities, verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Met de student en de stage-instelling wordt een overeenkomst gesloten.

De voorbereiding op het stageprogramma start in het derde studiejaar, met een introductie-programma en een cursus over de zakelijke kanten van het beroep danskunstenaar, waarin onderwerpen als de omgang met contracten, producenten, subsidieaanvragen en publiciteit aan bod komen. Uitgangspunt is dat de dansstudent veel profijt heeft van vroegtijdige educatie op dit gebied, aangezien actuele kennis over deze zaken steeds noodzakelijker wordt voor een professionele uitoefening van het dansersvak. Tijdens deze zakelijke oriëntatie worden studenten wegwijs gemaakt op de site www.beroepskunstenaar.nl, de digitale vraagbaak voor jonge professionals van de AHK.
De stage kan op verschillende manieren door de student worden ingevuld. Hij kan één lange of diverse korte stages lopen. Daarnaast kan hij een uitwisselingsprogramma volgen met een dansopleiding in Nederland of in het buitenland.

In een stageovereenkomst tussen stagiaire, de opleiding en het stagegezelschap, worden de wederzijdse verplichtingen, de inhoud van de stage en de criteria aan de hand waarvan deze wordt beoordeeld vastgesteld en beklonken.

Aan het eind van de stage schrijft de student een verslag dat door de stagebegeleider wordt beoordeeld. Indien mogelijk presenteren de studenten hun opgedane stage-ervaringen aan de lagere jaars.

Meer informatie over alles wat met de stages te maken heeft is te vinden in de stagegids van de opleiding.


Delen