Zie hoofdstuk: Klachten in verband met toetsing en beoordelingen.

Delen