De vakken dansgeschiedenis/danstheorie en muziektheorie / ritmische vorming worden afgesloten met een scriptie/project over een door de student zelf gekozen onderwerp en een schriftelijk examen. Daarnaast wordt de inhoudelijke kennis getoetst d.m.v. tentamens. Bij het tentamen dansgeschiedenis / danstheorie wordt de kennis en het inzicht van de student op het gebied van de dansgeschiedenis en de tegenwoordige danscultuur getoetst. Bij het schriftelijk tentamen muziektheorie / ritmische vorming wordt de student beoordeeld op zijn theoretische kennis en de toepassing van ritme in muziek en dans. Het tentamen toetst bovendien de kennis op het gebied van de muziek van de twintigste eeuw en muziekanalyse. Het mondelinge tentamen omvat ritmische notaties. Naast het schriftelijke tentamen geldt voor het vak muziektheorie / ritmische vorming dat de studenten een presentatie geven over een onderwerp naar keuze. In deze presentatie tonen studenten hun muzikaliteit en creativiteit.

De basislessen Dans & Gezondheid worden op verschillende manieren getoetst. Zo wordt de module anatomie & blessurepreventie meerdere malen mondeling getest en met een schriftelijke toets afgerond.  De module reflectie & verdieping wordt d.m.v. een thesis en een presentatie beoordeeld. 

Delen