De bijdrage van de student aan het (werk)repetitieproces en tijdens de voorstellingen worden geëvalueerd door de choreograaf/repetitor en de artistiek leider van de opleiding. De ontwikkeling van de danspersoonlijkheid van de student door de voorstellingen heen wordt beoordeeld door het kernteam. Na de eerste voorstellingsreeks volgt mondelinge feedback; aan het eind van het jaar een schriftelijke evaluatie. De dansfysieke kwaliteiten, ontwikkeling en de presentatie tijdens dansvoorstellingen wordt getoetst in december en juni. Beoordeling vindt plaats tijdens de algemene beoordelingsvergadering aan het eind van het semester, waarbij alle docenten aanwezig zijn. De student wordt beoordeeld op zijn presentatie en/of voorstelling en de mate waarin hij het vak van hedendaagse danser beheerst.

Delen