Tijdens de opleiding worden studenten gemotiveerd om ook zelf werk te choreograferen. Dit ‘eigen werk’ komt voort uit de lessen muziek / improvisatie / compositie. Vanuit de muziek- en ritmelessen worden opdrachten gegeven voor eigen werk. Hiervoor dienen moderne muziek uit de twintigste eeuw en zelf samengestelde collages van muziek en geluid als uitgangspunt. De student overlegt met de docent over zijn idee en werkt dit vervolgens uit. Hij kan daarbij begeleiding vragen aan de docent compositie, muziek en/of drama. Studenten worden geacht hiervoor wat research te doen (het lezen van literatuur, bekijken van video's, het luisteren naar muziek, etc.). De derde jaars studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen Thirdyearproject, waarbij ze zorg dragen voor de dans, het maken en performen, de productie, publiciteit en zoeken daarvoor een locatie die daarbij past. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld.

Delen