Studenten ontwikkelen hun pedagogische en didactische vaardigheden en visie  in verschillende community contexten, zowel binnen- als buitenschools. Onderzoek naar de eigentijdse kunstpedagogische modellen met bijbehorende strategieën worden in de praktijk gebracht.  Studenten ontwikkelen hierdoor een coherente kunstpedagogische visie. 

In het eerste en tweede leerjaar geven studenten lessenseries dans in het primair onderwijs. In het tweede leerjaar werken ze daarnaast met dansliefhebbers en ontwikkelen ze een workshop dans voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In het derde leerjaar ontwikkelen de studenten specifieke kennis en vaardigheden met betrekking tot de eerstegraads bevoegdheid voor de kunstvakken dans en CKV in het voortgezet onderwijs.  Zij ontwikkelen een CKV traject voor leerlingen in het VO en werken interdisciplinair samen met studenten van de andere kunstvakdocentopleidingen van de AHK. In de afstudeerfase doen studenten een verplichte stage in het voortgezet onderwijs en bij een maatschappelijke instelling. Daarnaast ontwikkelen ze hun artistieke- en pedagogisch-didactische visie in de community danspraktijk. 

Delen